Kurs

Daimex AS utarbeider kursmateriell.
Kursene kan gjennomføres i Daimex
sine lokaler, eller ute hos kunden.
 
punkt Egne produkter
punkt Kundens produkter
punkt 3. parts produkter

Konferanserom, Daimex.