Service og reparasjoner

punkt Hovedrevisjon på hele systemer.
punkt Reparasjon av elektronikk til
feks trikk, tog, buss og t-bane.
punkt Service og revisjon av elektrisk,
elektronisk og mekaniske
komponenter.

Elektronikkreparasjon.


Vedlikeholdsarbeid i kundens verksted.