Vi oppdaterer hjemmesidene våre -

Website is currently being updated


Besøk oss gjerne på daimexmetrotek.no!


Daimex tilbyr kompetanse og produkter til trikk, tog og t-bane, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår våre kunder med utleie av fagkompetanse, utvikling av erstatningselektronikk og -komponenter, reparasjon av styrings- og kraftelektronikk, ingeniørtjenester og prosjektledelse.

E-post:
Postmottak:      post@daimex.no
Faktura:             faktura@daimex.no
Daglig leder:      kd@daimex.no

Telefon:              +47 91660886

Adresse:            Daimex AS
                          Svennerudveien 34
                          2016 FROGNER